Σας παραθέτουμε πιο κάτω τις σημαντικότερες δραστηριότητες και έργα που έγιναν στην Κοινότητα μας τα τελευταία χρόνια ή προγραμματίζονται να γίνουν και σκοπό έχουν την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία της Κοινότητα μας.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

Πηγή:

Συνοικισμός Ανθούπολης